JAN MRÁZEK & BARBORA ROSSI ARCHITEKTI


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSTAVBY OSTROVA
MÍSTO: České Budějovice, Sokolský ostrov

SITUACE:
Neobydlený Sokolský ostrov v centru Českých Budějovic. Na ostrově je Plavecký stadion a budova tělocvičny Sokola. Zbytek tvoří neupravené parkové plochy.

ZADÁNÍ:
Vypracovat urbanistický plán zastavění Sokolského ostrova převážně bytovou zástavbou při ponechání plaveckého stadionu a Sokola ve svých původních funkcích. Řešit dopravní obslužnost, zejména dopravu v klidu.

1/3    <    >    ×


© 2013 - 2018 MRÁZEK & ROSSI architekt s.r.o. :: Atelier: Nitranská 988/19, 130 00 Praha 3, info@mrazekrossi.cz
vytvoření stránek :: Matyáš Dvořák