JAN MRÁZEK & BARBORA ROSSI ARCHITEKTI


-      realitní služby, konzultace při výběru nemovitosti nebo pozemku,
       posouzení vhodnosti k záměru z hlediska využití, ověřovací, územní a architektonické studie

-      architektonické a projekční práce, konzultační a poradenská činnost,
       dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně projednání na úřadech

-      zajištění rozpočtu stavby a koordinace speciálních profesí, dokumentace pro výběr dodavatele stavby

-      prováděcí dokumentace

-      autorský a technický dozor projektanta

-      návrhy interiérů, design atypických prvků