JAN MRÁZEK & BARBORA ROSSI ARCHITEKTI


EUROPEAN URBANISTICKÁ SOUTĚŽ
MÍSTO: Praha 5, Smíchov

ZADÁNÍ:
Úkolem soutěže bylo zpracovat území na Smíchově v Praze. Území bylo vytyčeno od Smíchovského lihovaru až ke Smíchovského nádraží.

ŘEŠENÍ: Automobilový provoz z velké části odkloněn od břehu Vltavy na komunikaci vedoucí podél kolejiště. To mělo zajistit větší propojení daného území se břehem Vltavy. Hlavní hmoty a struktury funkčního využití kombinovaly funkce bytové I nebytové, vždy dle konkrétní dispozice. Návrh respektoval a revitalizoval stávající hodnotné budovy, které začlenil do nových struktur. Vznikly klidové zóny s napojením k řece I aktivní zóny s napojením na hlavní komunikaci Nádražní ulice.

spolupráce: ing.arch.Vladimír Kosík

1/6    <    >    ×


© 2013 - 2018 MRÁZEK & ROSSI architekt s.r.o. :: Atelier: Nitranská 988/19, 130 00 Praha 3, info@mrazekrossi.cz
vytvoření stránek :: Matyáš Dvořák